Grunnarbeid

Ring T.Sandsgård Anlegg dersom du trenger en spesialist på området.

Be om pristilbud

Vi er spesialister på grunnarbeid

T.Sandsgård Anlegg AS har mange års erfaring med kvalitetsmessig utført grunnarbeid. Vi utfører alt fra små og store oppdrag for private, bedrifter og offentlige etater over hele Rogaland.

Vi påtar oss jobben med opparbeiding av hus-, hytte- og industritomter, samt utbygging av hytte- og boligfelt og industriområder.

T.Sandsgård Anlegg har alt av utstyr som trengs innen grøfting, og kan bistå med legging av VA-anlegg, kabling, drenering og andre omfattende eller enklere oppgaver.

Skal du bygge ny vei på privat grunn, offentlig veinett eller jordbruk? Våre kompetente maskinførere har lang erfaring på området.

Vi tar også på oss oppdrag innen dyrking, nydyrking, rehabilitering og profilering, samt gravejobber i sammenheng med småbåthavner, brygger og molo.

Grunnarbeid er et stort fagområde som krever høy kompetanse i mange ledd.

Hos T.Sandsgård Anlegg får du hjelpen du trenger!

Hos T.Sandsgård Anlegg får du hjelpen du trenger!

  • Opparbeidelse av tomter

  • Anleggsrørlegging

  • Graving av VA-anlegg

  • Drenering

  • Gratis befaring

  • Opparbeidelse og vedlikehold

Vi hjelper deg med gravejobben

Har du et prosjekt på gang? Våre erfarne maskinførere tar gjerne på seg jobben!

Kontakt oss